ჩვენი გუნდი

შოთა ბერეკაშვილი
გენერალური დირექტორი
გურამ გერაძე
მთავარი ინჟინერი
ივანე გერაძე
საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების დირექტორი
დავით ქევანიშვილი
პროექტირების მართვის განყოფილების უფროსი
რევაზ ქევანიშვილი
კონსტრუქციული პროექტების სამსახურის უფროსი
ჯანსუღ ბასილაძე
კადრების განყოფილების უფროსი