პროექტები მოსკოვში

ელიტარული საცხოვრებელი კომპლექსი "ოქროს გასაღები"

დაწყების თარიღი: 1995 წელი
დასრულების თარიღი: 1999 წელი
მისამართი: ქ. მოსკოვი მინსკის ქ. #3
სამშებლო ფართობი: 46000 კვ.მ.
პროექტის ღირებულება: 54 მლნ აშშ დოლარი.

დანიშნულება: მრავალფუნქციური საცხოვებელი კომპლექსი

"საცხოვრებელი კომპლექსი ტოლბუხინას ქუჩაზე" ბიზნეს კლასი

დაწყების თარიღი: 2001 წელი
დასრულების თარიღი: 2007 წელი
მისამართი: ქ. მოსკოვი ტოლბუხინას ქ. #13 კორპ #1
სამშენებლო ფართობი: 84000 კვ.მ.
დანიშნულება: მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი

"საცხოვრებელი კომპლექსი ნახიმოვსკის პროსპექტზე 4ა" ბიზნეს კლასი

დაწყების თარიღი: 2006 წელი
დასრულების თარიღი: 2009 წელი
მისამართი: ქ. მოსკოვი ნახიმოვსკის პროსპექტი #4ა
სამშენებლო ფართობი: 26000 კვ.მ.
პროექტის ღირებულება: 28 მლნ აშშ დოლარი.